.
يكشنبه 31 فروردين 1393.
Apr 20 2014.

پیشرفت پروژه ها

تکمیل سوله ورزشی چند منظوره دانشگاه آزاد بیرجند

تکمیل سوله ورزشی چند منظوره دانشگاه آزاد بیرجند

کارفرما :دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند  سطح زیربنا: 4700 متر مربع نوع پیمان : قرارداد بر اساس متر مربع سیستم سازه : اسکلت فلزی
ساختمان داسرای عمومی انقلاب بجنورد

ساختمان داسرای عمومی انقلاب بجنورد

کارفرما :دادگستری کل استان خراسان شمالی سطح زیربنا: 3600 متر مربع نوع پیمان : قرارداد براساس متر مربع سیستم سازه : اسکلت فلزی با مهاربند جانب
احداث سالن سوله نساجی دانشگاه آزاد واحد شهرری

احداث سالن سوله نساجی دانشگاه آزاد واحد شهرری

کارفرما :دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری سطح زیربنا: 2760 متر مربع نوع پیمان : قرارداد بر اساس متر مربع سیستم سازه : پیچ مهره ای با پ
ساختمان مرکزی آزمایشگاه مکانیک خاک خراسان جنوبی

ساختمان مرکزی آزمایشگاه مکانیک خاک خراسان جنوبی

کارفرما : آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک سطح زیربنا: 1700 متر مربع نوع پیمان : فهرست بهای سال 85 سیستم سازه : اسکلت فلزی با اتصالات مفصلی
ساختمان ستاد شرکت  پخش فرآورده های نفتی خراسان جنوبی

ساختمان ستاد شرکت پخش فرآورده های نفتی خراسان جنوبی

  کارفرما:شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران  سطح زیربنا: 4400 متر مربع نوع پیمان : فهرست بها سیستم سازه : اسکلت فلزی با سقف
ساختمان اداری و خوابگاه مرکز فنی حرفه ای غرب تهران

ساختمان اداری و خوابگاه مرکز فنی حرفه ای غرب تهران

کارفرما : اداره کل فنی حرفه ای استان تهران سطح زیربنا: 1650 متر مربع نوع پیمان : قرارداد بر اساس متر مربع زیربنا سیستم سازه : اسکلت
مرکز سنجش اداره فنی حرفه ای بیرجند

مرکز سنجش اداره فنی حرفه ای بیرجند

کارفرما : اداره کل فنی حرفه ای استان خراسان جنوبی سطح زیربنا: 800 متر مربع نوع پیمان : قرارداد بر اساس متر مربع سیستم سازه : اسکلت ف
فنی حرفه ای سرایان

فنی حرفه ای سرایان

کارفرما : اداره کل فنی حرفه ای خراسان جنوبی سطح زیربنا : 1200 متر مربع نوع پیمان : قرداد بر اساس متر مربع سیستم سازه : اسکلت فلزی با